...
فراخوان به تظاهرات: اطلاعیه کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک و کانون پوینده در کپنهاگ
Frit Iran og Spot Iran opfordrer til at samles foran udenrigsministeriet på torsdag d. 4. januar kl. 17.30 Torvegade, 1401 København K
Åbent brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen og udenrigsminister Anders Samuelsen
STØTTEDEMONSTRATION FOR DEN IRANSKE BEFOLKNINGS KAMP IMOD DET IRANSKE ISLAMISKE REGIME, LØRDAG D. 6. JAN. KL. 14-16
Support the Iranian Green Card Job seekers i Denmark
Irans ukendte kulturhistorie 1960-90 June 4 to July 1
Den ny iranske film: Temaaften med foredrag, film og middag
بهاران خجسته باد